Ma 2024.07.15. hétfő, Henrik, Roland napja van. Holnap Valter napja lesz.
Gold Step 2001

Quickstep

A Foxtrott eredete a régi Onestep-ben és Rag-ben keresendő. A Onestep 1910 körül került át Észak- Amerikából Európába, leegyszerűsített "egylépés-mozgásával", mindig változatlan ritmusával, egy sasszé nélküli mars és haladó jellegű tánc volt. Ezt a táncot gyors 2/4-es ütemben előre, hátra vagy néha oldalirányban, fordulások nélkül, féltalpon táncolták. Mint társastánc, a Twostep-et (polkaszerű, ugrás nélkül) váltotta fel. A Onestep (német nyelvterületen "Schieber"-nek is nevezték) mindenekelőtt Angliában érvényesült, és ott többnyire kiszorította a keringőt. Népszerűségében fel tudta venni a versenyt a Tangóval, amely inkább a franciák szakterülete maradt.

Amikor 1912-ben a Ragtime, a tánczene első modern formája, Angliában tért hódított, fejlődött ki a Onestepből a Rag . E tánc sajátos Rag-jellegzetessége egy, a szinkópa ritmusára (hangsúly a 2. és 4. ütéseken), behajlított térddel táncolt lépés volt. Később a Ragtime és a Onestep zenéjét lassabban játszották, így a lépéseket is lassabban táncolták. Jutott tehát idő egy váltólépés, az ún. sasszé bevezetésére. Az ebből kifejlődő Foxtrot t a lassú és gyors, előre és hátra lépések sasszéval variált tetszés szerinti váltakozásából állt. Ezt a húszas években az angol tánctanárok az angol stílus alapjaként fejlesztették tovább. A sarokkal indított lépés és az új testtechnika sokkal nagyobb lendületet tett lehetővé. 1922 körül találták meg a Foxtrott még ma is érvényes formáját. 1924-től a Foxtrott a más-más gyorsasággal játszott zene alapján egy lassúbb variációra, az un. Slow Foxtrottra (Slowfox) és a gyorsabb Foxtrottra, az ún. Quickstepre vált szét.

A Slowfox a lineáris lépésmintákat követő, művészien megformált, hosszú, sikló járómozgáson alapul.

A Quickstep -et kezdetben "Quicktime Foxtrott és Charleston"-nak nevezték, amely átvette a sasszét. A Quickstepet a legvidámabb és legsziporkázóbb társastáncnak tekinthetjük. A 2. világháború után alapos stílusváltozáson ment át, azáltal, hogy ekkor kicsi, ritmikus szökellő lépésekkel egészült ki.

A - főleg a húszas években kedvelt - Mars-Fox(trott) , amelyet gyors Foxtrott-zenére táncoltak, egyszerűsége miatt (minden tánclépésnek egy zenei ütés felel meg) ma is élő.

Ott találjuk a világtáncprogramban.

 

Gold Step 2001